Par Asociāciju

Par Asociāciju

"Vēja enerģijas asociācija" ir biedrība, kas dibināta 2006. gadā, lai sekmētu vēja enerģijas izmantošanu Latvijā. Veidojot un attīstot asociāciju, mums ir svarīgi ne vien nodrošināt šīs nozares normatīvā regulējuma un vides sakārtošanu, bet arī panākt Latvijas uzņēmumu aktīvu iesaistīšanos un darbību šajā nozarē. 

Mūsu mērķi: 

  • attīstīt un izmantot Latvijas lielo potenciālu kļūt par zaļās enerģijas eksporta valsti, attīstot tieši vēja enerģijas ražošanu un izmantošanu;
  • nodrošināt Latvijas uzņēmumu, organizāciju un personu kvalitatīvu darbību un iespējas šajā jomā, lai mūsu valsts zaļie resursi dotu ieguvumu mūsu valsts iedzīvotājiem;
  • piedalīties un sniegt kvalitatīvu ieguldījumu nozares regulējošo likumu un normatīvo aktu, kā arī citu vidi veidojošo noteikumu pilnveidošanā;
  • veicināt sabiedrības informētību un izpratni par atjaunojamajiem, it īpaši vēja, energoresursiem;
  • aizstāvēt VEA biedru intereses un investīcijas vēja enerģijas nozares attīstībā Latvijā; 
  • veicināt VEA biedru un citu vēja nozares dalībnieku, citu nozares profesionāļu un organizāciju, valsts un pašvaldību  institūciju profesionālu un abpusēji mērķtiecīgu sadarbību Latvijas un starptautiskā mērogā;
  • veicināt investīciju, zināšanu un tehnoloģiju piesaisti Latvijas vēja enerģijas sektora attīstībai; 
  • monitorēt un apkopot datus, attīstības rādītājus un citus nozari raksturojošus faktus, kas kalpotu par vienotu, objektīvu un aktuālu informācijas avotu, raksturojot vēja enerģijas attīstību Latvijā. 

  

Mūsu komanda

Mūsu komandu veido Latvijā pieredzējušākie nozares eksperti, profesionāļi un praktiķi. 

387

Mūsu biedri

12

Tik gadus jau darbojamies

3432

Izdzertas kafijas tases

145

Vēja stacijas

Par Asociāciju

Mūsu uzraudzībā

Mazās stacijas

35%

Lielās stacijas

80%

Jauni projekti

60%