Kādēļ mūs izvēlēties?

Kādēļ mūs izvēlēties?

"Vēja enerģijas asociācija" ir veidota un aktīvi darbojas, lai aizstāvētu savu biedru – vēja enerģijas nozares pārstāvju – intereses. Mēs esam apvienojuši nozares profesionāļu komandu, lai ilgtermiņā nodrošinātu vēja enerģijas nozares attīstības iespējas Latvijā un ļautu Latvijas uzņēmējiem pilnvērtīgi izmantot šī enerģijas veida un Latvijas potenciālu, piesaistītu nozarei nepieciešamās investīcijas, kā arī sniegtu savu ieguldījumu Latvijas enerģētiskās neatkarības palielināšanā. 

Nozares ekspertu konsultācijas

Nozares ekspertu konsultācijas

Nozares ekspertu konsultācijas. "Vēja enerģijas asociācija" ir kvalitatīvākais vienkopus pieejamās informācijas un konsultāciju avots par vēja enerģijas nozari Latvijā. 

Nozares interešu pārstāvniecība

Nozares interešu pārstāvniecība

Nozares interešu pārstāvniecība. Mūsu galvenais pakalpojums ir atbalstīt nozari un aizstāvēt tās attīstības intereses komunikācijā ar valsts sektoru, likumdevējiem un sabiedrību.

 

Nozares izglītība

Nozares izglītība

Nozares izglītība. Būtiska mūsu darba daļa ir speciālistu un sabiedrības izglītošana. Mēs esam gatavi iesaistīties un sadarboties nozares un ar nozari saistītos semināros, konferencēs, izglītojošās un informatīvās lekcijās par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un vēja enerģijas iespējām Latvijā.