Jau vairāk nekā 15 gadus atjaunojamā enerģija Latvijā ir aktuāls jautājumus. Tā aktualitāti nosaka divi būtiski faktori:

  • Latvijas lielā enerģētisko resursu atkarība no Krievijas un valsts vēlme palielināt pašpietiekamību un neatkarību šajā jomā;
  • Pasaulē un it īpaši Eiropā valdošā tendence palielināt zaļās jeb atjaunojamās enerģijas izmantošanu ikdienā. 

Daudzi vietējie un ārvalstu nozares eksperti ir atzinuši, ka Latvijai ir liels potenciāls kļūt par zaļās enerģijas eksporta valsti, jo mums ir iespēja ļoti lielu enerģijas daļu saražot ekoloģiski pareizi un vidi saudzējoši. Gudri un pareizi to darot, Latvija lieliski risinātu abus iepriekš minētos jautājumus – palielinātu savu energoresursu neatkarību un kļūtu zaļāka. Eksperti min vairākas atjaunojamo energoresursu iespējas, ar kuru palīdzību Latvija var palielināt savu energoneatkarību. Līdzās vējam tiek minēti salmi, šķelda, atkritumi un upes, daļēji arī saules enerģija.

Izmantojot šos resursus, mēs varam attīstīt enerģijas ražošanu no vietējiem energoresursiem un samazināt savas valsts energoatkarību no citu valstu resursiem. Līdzās tiešai energoatkarības mazināšanai šādas ražošanas attīstība veicinātu jaunu darbvietu veidošanos, ražošanas procesa attīstību, kā arī  ražošanas un attīstības perspektīvas Latvijas reģionos. 

Vēja enerģija ir viens no atjaunojamās enerģijas veidiem, kas, pateicoties Baltijas jūras sniegtajām iespējām, Latvijai ir pieejams un efektīvi izmantojams. Vēja enerģijas ieguve jūrās aktīvi attīstās arī citās Eiropas valstīs, tā ir perspektīva un moderna nozare, kas aizvien vairāk piesaista investorus, tai skaitā pensiju fondus un lielās ārvalstu korporācijas. Eiropā pēdējo gadu laikā vēja enerģijas kapacitāte strauji pieaug. To iegūst Baltijas jūrā, Ziemeļu jūrā un Atlantijas okeāna piekrastē. Vēja enerģijas lielvalstis ir Dānija un Lielbritānijā, kas uzstādījušas 80% no visu staciju kopskaita. Aprēķini liecina, ka vēja enerģija nodrošina elektrību vairāk nekā 4 miljoniem mājsaimniecību Eiropā. Tomēr visur nevar izveidot vēja parkus un iegūt enerģiju, tāpēc pirms šādu parku veidošanas un ieviešanas tiek veikts ieguvumu un zaudējumu izvērtējums. Pašreiz veiktie aprēķini un izpēte liecina, ka Latvijā to darīt ir efektīvi.