Nozares izglītība

Daudzi eksperti ir atzinuši, ka Latvijai ir liels potenciāls nākotnē kļūt par vēja enerģijas lielvalsti, nodrošinot šo atjaunojamās enerģijas resursu gan pašmāju patēriņam, gan eksportam. Tomēr, lai tas notiktu, līdzās sakārtotai normatīvo aktu un uzņēmējdarbības videi nepieciešama arī plašāka saistīto nozaru, reģionu iedzīvotāju, uzņēmēju un likumdevēju, kā arī politiķu izpratne par vēja enerģiju,kā atjaunojamo energoresursu potenciālu nākotnē un Latvijas iespējām šajā jomā. 

Būtiska mūsu darba daļa ir speciālistu un sabiedrības izglītošana. Mēs esam gatavi iesaistīties un sadarboties nozares un ar nozari saistītos semināros, konferencēs, izglītojošās un informatīvās lekcijās par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un vēja enerģijas iespējām Latvijā. Tāpat esam gatavi sniegt objektīvu, ar aprēķiniem pamatotu informāciju par nozares nākotnes attīstības scenārijiem, vēja enerģijas ietekmi uz iedzīvotājiem u.c. plašākai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.