Nozares interešu pārstāvniecība

Mūsu galvenais pakalpojums ir atbalstīt nozari un aizstāvēt tās attīstības intereses komunikācijā ar valsts sektoru, likumdevējiem un sabiedrību. Mūsu uzdevums ir sekmēt nozares attīstību un palielināt tās ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. 

Patlaban tieši normatīvais regulējums un nozares "spēles noteikumi" ir galvenais izaicinājums nozares attīstības ceļā. Mēs pārstāvam savus biedrus un to intereses sarunās ar valsts sektoru, likumdevējiem un lēmumu pieņēmējiem saistībā ar Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas tirgus likumā iestrādātajām normām. Mūsu uzdevums ir rūpēties, lai šie t.s. spēles noteikumi tiktu sakārtoti valsts līmenī un kļūtu atbalsts tiem, kuri šajā nozarē grib darboties godīgi un ilgtermiņā Mūsu uzdevums ir jaunu vēja parku būvniecība jūrā.