Nozares ekspertu konsultācijas

Nozares ekspertu konsultācijas

"Vēja enerģijas asociācija" ir kvalitatīvākais vienkopus pieejamās informācijas un konsultāciju avots par vēja enerģijas nozari Latvijā. Mūsu rīcībā ir aktuāla informācija par nozares normatīvo regulējumu, attīstības perspektīvām, šķēršļiem un plānotajām izmaiņām, īstenotajiem projektiem, nozares praktiskajiem piemēriem, uzņēmumiem un organizācijām, kas darbojas šajā jomā un var piedāvāt savus pakalpojumus. 

Šīs konsultācijas esam gatavi nodrošināt arī Jums. Primāri piedāvājam savu biedru konsultantu pakalpojumus, jo to kvalitāti, profesionalitāti un pieredzi esam pārbaudījuši un novērtējuši. 


Nozares interešu pārstāvniecība

Nozares interešu pārstāvniecība

Mūsu galvenais pakalpojums ir atbalstīt nozari un aizstāvēt tās attīstības intereses komunikācijā ar valsts sektoru, likumdevējiem un sabiedrību. Mūsu uzdevums ir sekmēt nozares attīstību un palielināt tās ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē. 

Patlaban tieši normatīvais regulējums un nozares "spēles noteikumi" ir galvenais izaicinājums nozares attīstības ceļā. Mēs pārstāvam savus biedrus un to intereses sarunās ar valsts sektoru, likumdevējiem un lēmumu pieņēmējiem saistībā ar Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas tirgus likumā iestrādātajām normām. Mūsu uzdevums ir rūpēties, lai šie t.s. spēles noteikumi tiktu sakārtoti valsts līmenī un kļūtu atbalsts tiem, kuri šajā nozarē grib darboties godīgi un ilgtermiņā Mūsu uzdevums ir jaunu vēja parku būvniecība jūrā. 


Nozares izglītība

Nozares izglītība

Daudzi eksperti ir atzinuši, ka Latvijai ir liels potenciāls nākotnē kļūt par vēja enerģijas lielvalsti, nodrošinot šo atjaunojamās enerģijas resursu gan pašmāju patēriņam, gan eksportam. Tomēr, lai tas notiktu, līdzās sakārtotai normatīvo aktu un uzņēmējdarbības videi nepieciešama arī plašāka saistīto nozaru, reģionu iedzīvotāju, uzņēmēju un likumdevēju, kā arī politiķu izpratne par vēja enerģiju,kā atjaunojamo energoresursu potenciālu nākotnē un Latvijas iespējām šajā jomā. 

Būtiska mūsu darba daļa ir speciālistu un sabiedrības izglītošana. Mēs esam gatavi iesaistīties un sadarboties nozares un ar nozari saistītos semināros, konferencēs, izglītojošās un informatīvās lekcijās par klimata pārmaiņu novēršanu, siltumnīcefekta gāzu samazināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un vēja enerģijas iespējām Latvijā. Tāpat esam gatavi sniegt objektīvu, ar aprēķiniem pamatotu informāciju par nozares nākotnes attīstības scenārijiem, vēja enerģijas ietekmi uz iedzīvotājiem u.c. plašākai sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. 


News

SKDS pētījums: Latvijas iedzīvotāji pauž skaidru atbalstu vēja enerģijas attīstībai

SKDS pētījums: Latvijas iedzīvotāji pauž skaidru atbalstu vēja enerģijas attīstībai
Pēc Vēja enerģijas asociācijas pasūtījuma socioloģisko pētījumu centra SKDS veiktā aptauja atklāj, ka 77,2% Latvijas iedzīvotāju atbalsta vēja enerģijas izmantošanu. 

Vēja enerģijas asociācijas valdes locekļa Toma Nāburga raksts portālā "Delfi"
Elektrības cenas pieaugumu jau izjūt patērētāji, kas izmanto biržas cenai piesaistītus produktus, bet tirgus cenas neizbēgami celsies arī tiem, kas šobrīd paslēpušies zem fiksētās cenas "saulessarga". 25.09.2018.

Vēja enerģijas asociācijas valdes locekļa Toma Nāburga intervija laikrakstam “Neatkarīgā”
Pasaulē vēja enerģētika tuvojas 10% līmenim no kopējā elektrības ražošanas apjoma. Eiropā ir reģioni, kuros šis īpatsvars ir krietni augstāks.  05.04.2018.

Mūsu darbība

"Vēja enerģijas asociācija" ir veidota un aktīvi darbojas, lai aizstāvētu savu biedru – vēja enerģijas nozares pārstāvju – intereses. Mēs esam apvienojuši nozares profesionāļu komandu, lai ilgtermiņā nodrošinātu vēja enerģijas nozares attīstības iespējas Latvijā un ļautu Latvijas uzņēmējiem pilnvērtīgi izmantot šī enerģijas veida un Latvijas potenciālu, piesaistītu nozarei nepieciešamās investīcijas, kā arī sniegtu savu ieguldījumu Latvijas enerģētiskās neatkarības palielināšanā.  Energoresursi visā pasaulē kļūst arvien vairāk pieprasīti, bet to piedāvājums – dārgāks. Resursu cenas pasaules tirgos aug, un mēs uzskatām, ka Latvijai enerģijas radīšanā gudrāk un saprātīgāk ir izmantot savus resursus, lai nauda paliek tepat Latvijā, lai attīstītās Latvijas reģioni un palielinās valsts energoneatkarība no citām valstīm.   

Vai zināji ka?

Vēja enerģija ir viens no atjaunojamās enerģijas veidiem, kas, pateicoties Baltijas jūras sniegtajām iespējām, Latvijai ir pieejams un efektīvi izmantojams. Vēja enerģijas ieguve jūrās aktīvi attīstās arī citās Eiropas valstīs, tā ir perspektīva un moderna nozare, kas aizvien vairāk piesaista investorus, tai skaitā pensiju fondus un lielās ārvalstu korporācijas. Eiropā pēdējo gadu laikā vēja enerģijas kapacitāte strauji pieaug. To iegūst Baltijas jūrā, Ziemeļu jūrā un Atlantijas okeāna piekrastē. Vēja enerģijas lielvalstis ir Dānija un Lielbritānijā, kas uzstādījušas 80% no visu staciju kopskaita. Aprēķini liecina, ka vēja enerģija nodrošina elektrību vairāk nekā 4 miljoniem mājsaimniecību Eiropā. Tomēr visur nevar izveidot vēja parkus un iegūt enerģiju, tāpēc pirms šādu parku veidošanas un ieviešanas tiek veikts ieguvumu un zaudējumu izvērtējums. Pašreiz veiktie aprēķini un izpēte liecina, ka Latvijā to darīt ir efektīvi.   

Biedriem

Ja vēlies kļūt par "Vēja enerģijas asociācijas" biedru, uzzināt vairāk par mūsu darbību un pakalpojumiem, ieguvumiem un iespējām, ko nodrošinām saviem biedriem, lūdzu, sazinies ar mums!

Mēs esam aktīvi un pretimnākoši, tāpēc priecāsimies savā vidū redzēt uzņēmumus, organizācijas un privātpersonas, kuru darbība skar atjaunojamās enerģijas – vēja – ražošanu, izmantošanu un izplatīšanu. Mēs šajā jomā konsultējam, sniedzam tehnoloģijas, izstrādes un attīstības pakalpojumus, veicam investīciju piesaisti un nozares izpēti, tāpēc piecāsimies savā vidū redzēt zinātnes, izglītības un attīstības nozares pārstāvjus.

Mūsu biedri